ΤΡΑΓΟΥΔΙ-ΜΟΥΣΙΚΗ-ΜΟΥΣΙΚΟΙ
              ΜΟΥΣΙΚΟΙ
ΜΟΥΣΙΚΗ-ΤΡΑΓΟΥΔΙ       
ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ           1/1/2012
του Γ.Πουλαντζακλή  23/10/2011
ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΗΣ            23/10/2011
ΤΣΑΜΠΑΣΙ(Ν)           23/9/2012
ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΓΩΓΟΣ                     23/10/2011
♫♫Γουρπάν σ’εσόν το θέλεμαν♫♫                                     
                                      19/6/2014
ΣΙΑΜΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ                 23/10/2011
ΤΣΑΝΑΚΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ         23/10/2011

♫♫Ρασόπουλο♫♫         20/6/2014
ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ                                 4/7/2012
                                   20/6/2014
                                  10/10/2014