Παρασκευή, 18 Μαΐου 2012

Γενοκτονία-ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 2012

"Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου"

"19 Μαΐου, ημέρα εθνικής μνήμης"

Ξέρω δεν είμαι ο ραψωδός, πώχω εντολή να ψάλω
τον θρήνο του ξεριζωμού... Δεινό χειρότερο άλλο
- τριάντα αιώνες μάχεται - δεν γνώρισε το Γένος!
Θρήνος των θρήνων πρέπει του! Δεν είμαι ο διαταγμένος...
Μα τόσο τότε πόνεσα, τόσο πονώ ακόμα,
που στίχος βγαίνει ο στεναγμός απ’ το πικρό μου στόμα
και στους ανέμους χάνεται του Πόντου και του Αιγαίου
σαν φλοίσβος του παληού καιρού στα κύματα του νέου...
Κρυφό σαράκι ο σπαραγμός, τα σπλάχνα μου κι αν τρώη
απελπισιάς ο λόγος μου δεν είναι μοιρολόι.
Τα περασμένα, φωτεινή, ξετρέχει ο νους αχτίδα
και φέρνει από την ζήση τους την νέα φέρνει ελπίδα.
Βαθειές, Πατρίδα, οι ρίζες σου, ψηλές οι κορυφές σου.
Δύναμη αντλείς αστείρευτη ως κι απ’ τις συμφορές σου.
Πως θα ‘θελα σου οι νέες γενηές ζωής παλμό στα στήθη
να κλείσουν του ξεριζωμού κι αυτές το παραμύθι!
Κι αυτό να μείνη σαν μαγιά, να μείνη σαν προζύμι,
για μιας Λαμπρής το πρόσφορο, στην Εθνική μας Μνήμη...
Πριν γεννηθεί ο Πολέμαρχος και πριν ο Κυβερνήτης
ας γεννηθή, πολύπαθη Φυλή μας, ο Προφήτης!
Γ. ΑΘΑΝΑΣ


ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΕ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

19 Μαϊου 1919
Είναι η αποφράς ημέρα του Ποντιακού Ελληνισμού. Είναι η ημέρα που ο Μουστα-
φά Κεμάλ, ο επονομαζόμενος «Ατατούρκ», αποβιβάζεται στη Σαμσούντα, δήθεν για
να ειρηνεύσει την περιοχή, και αντί να προστατέψει τους Έλληνες κατοίκους από τη
δολοφονική μανία των Τσετών, συμμάχησε με αυτούς και τον υποκινητή τους Το-
πάλ Οσμάν. Είναι η ημέρα που με το σύνθημα «Η Τουρκία στους Τούρκους» τίθεται
σε εφαρμογή το σχέδιο των Νεότουρκων για τελειωτική εξόντωση του ελληνικού
πληθυσμού σε όλο τον Πόντο, με 353.000 θύματα.
Κάθε χρόνο την ημέρα αυτή εκπληρώνουμε ένα ηθικό, ιστορικό και εθνικό καθήκον.
Τιμούμε τη μνήμη των θυμάτων της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού και
διεκδικούμε αγωνιστικά τη διεθνή αναγνώρισή της.
Η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου επί 75 χρόνια δυστυχώς αποσιωπήθηκε και
απωθήθηκε σκόπιμα εκτός μνήμης, στο όνομα και στο βωμό της αμφιβόλου απο-
τελεσματικότητας πολιτικής της «ελληνοτουρκικής προσέγγισης». Είναι βεβαίως
ευκταία και επιθυμητή η φιλία και η συνεργασία μεταξύ των λαών, όχι όμως όταν
αυτή επιδιώκεται μονομερώς πάση θυσία και η προσπάθεια οικοδόμησής της φτά-
νει και στο στραγγαλισμό της συλλογικής εθνικής μνήμης. Εκτιμούμε ότι η φιλία και
η συνεργασία αυτή δεν θα είναι ποτέ ειλικρινής και αποτελεσματική, όσο η Τουρκία
εξακολουθεί επίμονα να αρνείται το παρελθόν της και εμείς να υποκρινόμαστε ότι
το αγνοούμε.
Δεν ξεχνούμε και δεν θα ξεχάσουμε ποτέ. Αυτό μας ζητούν επιτακτικά οι 353.000
αδικοχαμένες ψυχές αλειτούργητων, κατά το πλείστον, και άταφων προγόνων μας,
θυμάτων της εγκληματικής εθνοκάθαρσης, που εμπνεύστηκαν οι Νεότουρκοι και
ενστερνίσθηκαν και ολοκλήρωσαν οι Κεμαλικοί.
«Η Τουρκία πρέπει να γίνει μωαμεθανική χώρα, όπου η μωαμεθανική
θρησκεία και οι μωαμεθανικές αντιλήψεις θα κυριαρχούν και κάθε άλλη
θρησκευτική προπαγάνδα θα καταπνίγεται… Αργά ή γρήγορα θα πρέπει
να πραγματοποιηθεί η απόλυτη οθωμανοποίηση όλων των υπηκόων της
Τουρκίας. Και είναι ολοκάθαρο ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει με την πειθώ. Άρα
πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένοπλη βία… Το δικαίωμα των άλλων εθνοτήτων να
έχουν δική τους κοινωνική οργάνωση θα πρέπει να αποκλειστεί. Κάθε μορφή
αυτοδιοίκησης και αποκέντρωσης από την κεντρική εξουσία θα θεωρείται
προδοσία προς την τουρκική αυτοκρατορία.»
(Απόσπασμα από τη μοιραία απόφαση των Νεότουρκων στο συνέδριό
τους στη Θεσσαλονίκη το 1911)
ΨΗΦΙΣΜΑ
Ο ανά τον κόσμο διάσπαρτος Ποντιακός Ελληνισμός, αμάχητο τεκμήριο της Γενο-
κτονίας και ζωντανό κομμάτι του οικουμενικού Ελληνισμού, θα αγωνιστεί συντο-
νισμένα και με κάθε θεμιτό μέσο για τη διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας των
353.000 προγόνων μας. Εμείς θα είμαστε η δυνατή και επίμονη φωνή τους που
ζητά δικαίωση.
ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ
• Από την Τουρκία να αναγνωρίσει το διαπραχθέν έγκλημα σε βάρος των Ελλή-
νων του Πόντου και άλλων χριστιανικών πληθυσμών της Οθωμανικής Αυτο-
κρατορίας, με σκοπό την επίτευξη της αμοιβαίας εμπιστοσύνης, της ειρήνης και
της φιλίας μεταξύ των παθόντων λαών και της σύγχρονης Τουρκίας και την
αποτροπή παρόμοιων γεγονότων στο μέλλον.
• Από την Ελληνική Κυβέρνηση να εντάξει το ζήτημα της Γενοκτονίας των Ελλή-
νων του Πόντου και της Ανατολής στα προς συζήτηση και διευθέτηση εκκρεμή
ζητήματα με την Τουρκική Κυβέρνηση και να προωθήσει στους διεθνείς οργα-
νισμούς το αίτημα για αναγνώριση της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού,
του ποντιακού «Ολοκαυτώματος»
• Από τη Βουλή των Ελλήνων να ποινικοποιήσει την άρνηση της Γενοκτονίας και
να εκπληρώσει τη δέσμευση έκδοσης σε έξι γλώσσες του τόμου με τα ντοκου-
μέντα της Γενοκτονίας.
• Από ολόκληρο τον πολιτικό κόσμο της χώρας να υποστηρίξει ενεργά το αίτημα
της αναγνώρισης της γενοκτονίας, όπως έπραξαν οι Ευρωβουλευτές στο Ευ-
ρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Σεπτέμβριο του 2006, οι βουλευτές της Ν. Αυστρα-
λίας τον Απρίλιο του 2009, το Σουηδικό Κοινοβούλιο τον Μάρτιο του 2010
και τα μέλη της Διεθνούς Ένωσης Μελετητών Γενοκτονιών τον Δεκέμβριο του
2007.

«…Να ξέρουν κι ίδιοι οι Τούρκοι το τι φτιάξαν οι πατεράδες τους, για να
αποφύγουν τα όσα στιγμάτισαν εκείνους εφ’ όσον θέλουν να πάρουν τη θέση
που φιλοδοξούν ανάμεσα στα πολιτισμένα έθνη. Μόνο έτσι ξέροντας εμείς
τους Τούρκους και ξέροντας εκείνοι εμάς και το στιγματισμένο παρελθόν
τους, μπορεί κάποτε να χαράξουμε μία ελληνοτουρκική φιλία επάνω σε
στέρεες βάσεις…» Δημήτρης Ψαθάς
Α Γ ΩΝΑΣ Γ ΙΑ ΤΗ ΔΙ Ε ΘΝΗ ΑΝΑ Γ ΝΩ Ρ ΙΣΗ ΤΗΣ Γ Ε ΝΟΚΤΟΝΙΑΣ
Ο.Η.Ε. 09/12/1948
Σύμβαση για την Πρόληψη και Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας:
Σύμφωνα με τη διεθνή νομοθεσία η ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ορίζεται ως εξής:
Άρθρον Ι.- Τα Συμβαλλόμενα Μέρη επιβεβαιούν ότι η γενοκτονία, συντελουμένη
είτε εν καιρώ ειρήνης είτε εν καιρώ πολέμου, τυγχάνει έγκλημα διεθνούς δικαίου και
αναλαμβάνουν την υποχρέωσιν να προλαμβάνουν και να τιμωρούν αυτό.
Άρθρον ΙΙ.- Εις την παρούσαν Σύμβασιν ως γενοκτονία νοείται οιαδήποτε εκ των
κατωτέρω πράξεων, ενεργουμένη με την πρόθεσιν ολικής ή μερικής καταστροφής
ομάδος, εθνικής, εθνολογικής, φυλετικής ή θρησκευτικής, ως τοιαύτης :
α) Φόνος των μελών της ομάδος.
β) Σοβαρά βλάβη της σωματικής ή διανοητικής ακεραιότητος των μελών της ομάδος.
γ) Εκ προθέσεως υποβολή της ομάδος εις συνθήκας διαβιώσεως δυναμένας να
επιφέρωσιν την πλήρη ή την μερικήν σωματικήν καταστροφήν αυτής.
δ) Μέτρα αποβλέποντα εις την παρεμπόδισιν των γεννήσεως εις τους κόλπους
ωρισμένης ομάδος.
ε) Αναγκαστική μεταφορά παίδων μιας ομάδος εις ετέραν ομάδα.
Αυτήν, λοιπόν, την κτηνωδία η οποία προβλέπεται από το άρθρο ΙΙ βίωσαν οι πρόγο-
νοί μας χρόνια πριν, όταν το 1919 ο Μουσταφά Κεμάλ αποβιβάστηκε στη μαρτυρική
Σαμψούντα για να ολοκληρώσει τη Γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας που
στην ουσία είχε ξεκινήσει χρόνια πριν.
Η εγκληματική αυτή πορεία αφανισμού του χριστιανικού πληθυσμού Αρμενίων, Ασσυ-
ρίων και των Ελλήνων του Πόντου, ολοκληρώθηκε με την καταστροφή της Σμύρνης
και τον ξεριζωμό από τις πατρογονικές εστίες όσων είχαν μείνει στη ζωή.
Μετά το ξεριζωμό και καθώς τα χρόνια περνούσαν, περιοριστήκαμε σε μια λειτουργία
«μνημοσύνης» για τους νεκρούς του Μικρασιατικού ελληνισμού, για τα δεινά και τα
θύματα των πολιτειών του Ευξείνου Πόντου αλλά και της Θράκης, της Σμύρνης, της
Κωνσταντινούπολης και όλου του ελληνικού κόσμου της Ανατολής.
Το μόνο που πετύχαμε μ’ αυτόν τον τρόπο είναι οι πρώην Χαμένες Πατρίδες να με-
τονομαστούν σε «Αλησμόνητες Πατρίδες». Όμως οι πατρίδες είναι σαν τους ανθρώ-
πους. Πεθαίνουν σιγά, σιγά από τη στιγμή που αρχίζουμε να τις ξεχνάμε! (Καθηγητής
κ. Π. Ενεπεκίδης, Πανεπιστήμιο Βιέννης)
Για να έχει νόημα όμως αυτή η μέρα
• ΠΡΕΠΕΙ να αποκτήσει το συμβολισμό της
• ΠΡΕΠΕΙ να αποτελέσει σημείο εκκίνησης για τη γνώση και την εμπέδωση της
ιστορίας μας
• ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ να γίνει σημείο αναφοράς ενάντια στη λήθη και τη λησμονιά
• ΝΑ ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΑΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗ-
ΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ
• ΝΑ ΠΡΟΩΘΗΘΕΙ ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
ΤΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΝΤΙΑΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ, ΤΟΥ “ΠΟΝΤΙΑ-
ΚΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ”
Η Συντονιστική Επιτροπή Νεολαίας της Παμποντιακής Ομοσπονδίας
Ελλάδος

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ,αφήστε σχόλιο...